Historie

Mede door de strategische plek aan de Overijsselse Vecht heeft De Zon altijd een horecafunctie gehad. Ver voor de bouw van het pand was er echter al bedrijvigheid op deze unieke locatie.

In 1680 woonde Jan Michiels in wat toen Het Michielshuis genoemd werd. Later werd het huis ook wel De Brouwerije genoemd omdat er een herberg en brouwerij in kwamen. In 1799 werd het huis verkocht aan Willem Arnold van Laer, regulator van het recht van successie en later burgemeester van Ommen.

De familie Van Laer verkocht in 1829 het huis ‘met hekwerk en lindebomen met annex schuren’ aan Jan Lindenhovius, chirurgijn en vroedmeester te Ommen. Zijn weduwe Everdina Hartgers verhuisde in 1873 naar Stad Ommen. Daarop verkocht zij het huis met aangrenzende gebouwen en grond aan Willem Heuvers, die er het beroep van tapper uitoefende.

In 1880 werd het complex verkocht aan Lambertus Koggel, gehuwd met Maria Bosch. Hij was logementhouder en breidde in 1881 de zaak uit met een stalhouderij. Koggel overleed in 1883. Zijn weduwe Maria Bosch huwde in 1885 opnieuw en wel met Johannes Rutgerus Marinus Jansen. Deze bouwde in 1893 het tegenwoordige Hotel De Zon. Jansen werd op 10 maart 1893 vergunning verleend tot verkoop van sterke drank in het klein. "in de gelag- en sociëteitskamer van het nieuw gebouwde huis, staande in de Voorbrug wijk A nr. 20, zijnde dit gebouw op de fundamenten van het oude opgetrokken". Jansen overleed in 1905. Zijn stiefzoon Gerhardus Spijkerbos werd daarna eigenaar. Na het overlijden van Spijkerbos in 1921 trouwde zijn weduwe met Johannes Lokin, die in 1945 overleed. Het hotel werd voortgezet door de gebroeders Hendricus en Hermannes Lokin.

In 1976 werd Theodorus Bakker eigenaar. Hij verbouwde het hotel flink. Zo werd het aantal hotelkamers uitgebreid en kwam er een overkapping tussen koetshuis en het hoofdgebouw. Bakker timmerde ook letterlijk aan de weg. De ‘Historische haai in de Vecht’ is hiervan nog steeds een landelijk bekend verhaal. In 1995 nam de toenmalige bedrijfsleider Ronald Alberto Nijhof De Zon over. Hij voerde in diverse fasen een hotelrenovatie door en gaf het bedrijf in 2000 na een zeer ingrijpende verbouwing zijn huidige allure. In 1991 werd vervolgens landgoed Het Laer in exploitatie genomen. De overname van het huidige Hampshire Paping Hotel & SPA volgde in 2001.